Operis Heraldici Principia
Heraldyczne abecadło

Heraldyczne abecadło, czyli o herbach na poważnie

Heraldyka, czyli „rzecz o herbach”, może wydawać się dzisiaj dyscypliną trącącą myszką, przestarzałą, należącą do przeszłości. A jednak cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem, również w Polsce, gdzie nigdy nie osiągnęła ona takiego doskonałego rozwoju jak w krajach Europy Zachodniej. Inaczej niż tam kojarzą się herby w Polsce wyłącznie ze stanem szlacheckim, jako swoisty wyróżnik i legitymacja szlachetnego pochodzenia. Od „zawsze” panuje w naszym kraju swoisty snobizm na szlacheckość, przekonanie, że był i jest to stan lepszy od innych. Oczywiście przenosi się to i na herby. Wielu usiłuje na gwałt znaleźć w starych herbarzach, będących w Polsce również, a może przede wszystkim, dziełami o charakterze genealogicznym, dowodów na „lepsze” pochodzenie i możliwość pieczętowania sie herbem. Zarazem jednak ogólna wiedza na ten temat jest niewielka, ograniczona do wąskiego grona specjalistów. Świadczą o tym chociażby rozliczne herby miejskie, gminne, powiatowe, a nawet wojewódzkie, będące żywymi przykładami tego, jak herb wyglądać nie powinien. Celem tej strony jest próba przedstawienia heraldyki jako dziedziny nauki i sztuki, jej historii i reguł. Jest też wreszcie w zamyśle zbiorem starych polskich herbów terytorialnych: w większości wojewódzkich, ale też kilku ziemskich. Niech będzie przyczynkiem do upowszechnienia świadomości o tym wycinku naszej historii i zachęci do identyfikacji z miejscem swojego pochodzenia czy zamieszkania, wyrażającą sie znajomością i szerszym używaniem tych fascynujących znaków.

"Heraldyka - to awerbalna komunikacja." Hans Rüegg

"Mówił Pan do Mojżesza i Aarona, rzekąc: Każdy wedle hufców, znaków i chorągwi, i domów rodzin swoich, obozem się położą synowie Izraelowi w około przybytku przymierza." Num 2, 1-2

"Herb - to znak algebraiczny, herb - to cały język dla tego, kto potrafi go odszyfrować. Cała historia drugiej połowy średniowiecza zapisana jest w herbach, podobnie jak historia pierwszej jego połowy w symbolice romańskich kościołów. Herby - to hieroglify feudalizmu, które nastąpiły po hieroglifach teokracji." Wiktor Hugo, Katedra Najśw. Marii Panny w ParyżuHeraldyczne abecadłoHistoria herbów i heraldykiRegułyBlazonowaniePolska heraldyka ziemskaBibliografiaGaleriaLinkiSklepImpressum