Operis Heraldici Principia
Podział administracyjny
Podział administracyjny

Podział administracyjny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Prowincje, województwa, ziemie i powiaty

Korona

Prowincja Wielkopolska

Wielkopolska

woj. poznańskie

pow. kościański - pow. poznański - pow. wałecki - ziemia wschowska - starostwo drahimskie [do 1657]

woj. kaliskie

pow. gnieźnieński - pow. kaliski - pow. kcyński - pow. koniński - pow. nakielski [ziemia] - pow. pyzdrski

woj. łęczyckie

pow. brzeziński [ziemia] - pow. łęczycki [ziemia] - pow. orłowski [ziemia]

woj. sieradzkie

pow. piotrkowski - pow. radomszczański - pow. sieradzki - pow. szadkowski - ziemia wieluńska (pow. ostrzeszowski - pow. wieluński)

[woj. gnieźnieńskie - od 1768]

[pow. gnieźnieński - pow. kcyński - pow. nakielski]

Kujawy

woj. brzesko-kujawskie

pow. brzeski - pow. kowalski - pow. kruszwicki - pow. przedecki - pow. radziejowski

woj. inowrocławskie

pow. bydgoski - pow. inowrocławski - ziemia dobrzyńska (pow. dobrzyński - pow. lipnowski - pow. rypiński)

Prusy Królewskie

Księstwo Warmińskie [biskupstwo, województwo]

woj. pomorskie

pow. bytowski [1637-1657] - pow. człuchowski [ziemia] - pow. gdański - pow. kościerski [od XVII w.] - pow. lęborski [1637-1657] - pow. mirachowski [ziemia] - pow. nowski - pow. pucki [ziemia] - pow. skarszewski [od XVII w.] - pow. świecki [ziemia] - pow. tczewski [ziemia] - pow. tucholski [ziemia]

woj. chełmińskie

ziemia chełmińska (pow. chełmiński - pow. grudziądzki - pow. kowalewski - pow. radzyński - pow. toruński)

ziemia michałowska (pow. brodnicki - pow. nowomiejski)

woj. malborskie

pow. elbląski - pow. kiszporski [dzierzgoński] - pow. malborski - pow. sztumski

Mazowsze

woj. mazowieckie

ziemia ciechanowska (pow. ciechanowski - pow. przasnyski - pow. sąchocki [czerwiński])

ziemia czerska (pow. czerski (garwoliński) - pow. grójecki - pow. warecki)

ziemia liwska

ziemia łomżyńska (pow. koleński - pow. łomżyński - pow. ostrołęcki - pow. zambrowski [ziemia])

ziemia nurska (pow. kamieńczykowski - pow. nurski - pow. ostrowski)

ziemia różańska (pow. makowski [ziemia] - pow. różański)

ziemia warszawska (pow. błoński - pow. tarczyński - pow. warszawski)

ziemia wiska (pow. radziłłowski - pow. wąsoski - pow. wiski)

ziemia wyszogrodzka

ziemia zakroczymska (pow. nowomiejski - pow. serocki - pow. zakroczymski)

woj. płockie

pow. bielski [ziemia] - pow. płocki [ziemia] - pow. płoński - pow. raciąski - pow. sierpecki - ziemia zawkrzeńska (pow. mławski [ziemia] - pow. niedzborski - pow. szreński [ziemia])

woj. rawskie

ziemia gostynińska (pow. gąbiński - pow. gostyniński)

ziemia rawska (pow. bielski - pow. rawski)

ziemia sochaczewska (pow. mszczonowski - pow. sochaczewski)

Prowincja Małopolska

Małopolska

woj. krakowskie

pow. biecki [ziemia] - pow. czchowski - pow. krakowski [ziemia] - pow. ksiąski - pow. lelowski [ziemia] - pow. proszowski - pow. sądecko-czchowski [ziemia sądecka] - pow. szczyrzycki - pow. śląski [księstwa Oświęcimskie, Siewierskie i Zatorskie - do XVII w.] - ziemia spiska [starostwo]

woj. lubelskie

pow. lubelski - pow. urzędowski - ziemia łukowska

woj. sandomierskie

pow. chęciński - pow. opoczyński - pow. pilzneński [ziemia] - pow. radomski [ziemia] - pow. sandomierski - pow. wiślicki - pow. ziemia stężycka

Podlasie

woj. podlaskie

pow. bielski [ziemia] - pow. drohiczyński [ziemia] - pow. mielnicki [ziemia]

ziemia piltyńska [powiat, starostwo - od 1611]

ziemie ruskie [ukraińskie]

woj. bełskie

pow. bełski [ziemia] - pow. buski [ziemia] - pow. grabowiecki [ziemia] - pow. horodelski [ziemia] - pow. lubaczowski

woj. bracławskie

pow. bracławski [zwinogrodzki] - pow. winnicki [ziemia]

woj. czernihowskie [1645-1667]

pow. czernichowski [ziemia] - pow. nowogrodzki [ziemia]

woj. kijowskie

pow. kijowski - pow. owrucki - pow. żytomierski [ziemia]

woj. podolskie [Podole]

pow. czerwonogrodzki - pow. kamieniecki [ziemia] - pow. latyczowski [ziemia]

woj. ruskie

ziemia halicka (pow. halicki - pow. kołomyjski - pow. trembowelski [ziemia])

ziemia lwowska (pow. lwowski - pow. żydaczowski)

ziemia przemyska (pow. przemyski - pow. przeworski)

ziemia sanocka

ziemia chełmska (pow. chełmski - pow. krasnostawski)

woj. wołyńskie

pow. krzemieniecki [ziemia] - pow. łucki [ziemia] - pow. włodzimierski

Wielkie Księstwo Litewskie

Białoruś

woj. mińskie

pow. miński [ziemia] - pow. mozyrski [ziemia] - pow. rzeczycki

woj. mścisławskie

woj. nowogródzkie

pow. nowogródzki [ziemia] - Księstwo Słuckie - pow. słonimski [ziemia] - pow. wołkowyski

woj. połockie

woj. smoleńskie [do 1667]

pow. smoleński [ziemia] - pow. starodubski

woj. witebskie

pow. orszański - pow. witebski [ziemia]

Litwa

woj. brzesko-litewskie

pow. brzeski - pow. piński [ziemia]

woj. trockie

pow. grodzieński [ziemia] - pow. kowieński - pow. trocki [ziemia] - pow. upicki

woj. wileńskie

pow. brasławski [ziemia] - pow. lidzki - pow. oszmiański - pow. wileński - pow. wiłkomierski

Żmudź [Księstwo Żmudzkie, starostwo żmudzkie]

28 traktów [małych powiatów, starostw]

Inflanty (wspólna posiadłość Korony i Wielkiego Ks. Litewskiego)

woj. derpskie (dorpackie)

woj. parnawskie

woj. wendeńskie

[woj. inflanckie - od 1667]

[obwód marienhauski] - [pow. dyneburski] - [pow. lucynski] - [pow. rzeżycki]

Heraldyczne abecadłoHistoria herbów i heraldykiRegułyBlazonowaniePolska heraldyka ziemskaBibliografiaGaleriaLinkiSklepImpressum